søndag 26. februar 2017

Dystre utsikter for Nordfjella-rein


No er det snart eit år sidan det vart påvist ein smittsam og alvorleg sjukdom sjukdom, CWD, på villrein i Nordfjella. Kvar denne sjukdomen kjem frå, og kor lenge han har vore her, veit ingen. Men situasjonen er alvorleg og tiltaka for å begrense sjukdomen og i beste fall få bukt med han, er drastiske. Veterinærrådet er å sanere heile reinstammen, og det er dette forvaltninga er i ferd med å setje i gang. Dersom resten av villrein-Noreg fortsatt er smittefritt, kan me kanskje lukkast med dette. Tida vil vise korleis det går.

Det kjem ein artikkel om stoda i årets Villrein. Denne artikkelen er allereie å finne på villrein.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar