mandag 18. september 2017

Jakt utan resultat

Det er ikkje lett å få eit skot mot eit enkelt dyr, og med sikker bakgrunn, når flokken kjem på denne måten…søndag 26. februar 2017

Dystre utsikter for Nordfjella-rein


No er det snart eit år sidan det vart påvist ein smittsam og alvorleg sjukdom sjukdom, CWD, på villrein i Nordfjella. Kvar denne sjukdomen kjem frå, og kor lenge han har vore her, veit ingen. Men situasjonen er alvorleg og tiltaka for å begrense sjukdomen og i beste fall få bukt med han, er drastiske. Veterinærrådet er å sanere heile reinstammen, og det er dette forvaltninga er i ferd med å setje i gang. Dersom resten av villrein-Noreg fortsatt er smittefritt, kan me kanskje lukkast med dette. Tida vil vise korleis det går.

Det kjem ein artikkel om stoda i årets Villrein. Denne artikkelen er allereie å finne på villrein.no

tirsdag 4. august 2015

Sein vår

Når løypestikkene fortsatt står på isen 1. august, vert det sein vår.

Jøranvatnet i Mjolgedalen 1. august 2015

Mjolgetjørne 1. august 2015

onsdag 15. oktober 2014

Dette ser ut til å ta noko tid

No ser eg at det kjem til å ta noko tid å overføre dei gamle sidene. Men eg er i alle fall i gang. De får setje dykk ned og ta ein kopp kaffi i mellomtida.


mandag 16. juni 2014

Velkomen til dei nye Nordfjellasidene mine

Det ser diverre ut som mi gamle heimeside ikkje er på nett lenger. Ettersom dette er stoff som faktis nokon les og har glede av, må eg ta jobben å få det ut på nett att. Eg vil derfor koma til å publisere det meste frå den gamle heimesida mi her etter kvart.